World of O: The best starting point for International Orienteering News

Orienteeringmaps from the area


Orienteeringmaps provided by Omaps.worldofo.com.

Campeonato Gallego Sprint-o

Competition nameCampeonato Gallego Sprint-o
Start date20061119
End date20061119
CountrySpain
Race typeLocal
Nearest place or citySantiago de Compostela
Club/organizerUniversidade de Santiago
Region of countryGalicia
Number of competition days1
Expected number of runners500
WRE event?No
Get list of related events:
- Within 100 kilometers and +/-14 days
- Within 500 kilometers and +/-14 days
- Within 500 kilometers any time
- All events within +/-14 days
CorrectionsMake corrections for this event
Entry fee (Euro)2
Typical accomodation fee, hotel (Euro)20
Typical accomodation fee, tent (Euro)8
Event descriptionO I CAMPIONATO GALEGO O-SPRINT consistirá nunha proba de orientación a pé de distancia sprint en terreo urbano. Rexirase polas normas da XV Liga Galega de Orientación e polas específicas desta proba que se publiquen nos correspondentes boletíns informativos. Todo o non contemplado nas devanditas normativas resolverase segundo os regulamentos da FEDO. A distancia sprint pón a proba a habilidade dos/as orientadores/as para a lectura de mapa e elección de rota a alta velocidade, esixindo un alto grao de concentración durante toda a carreira.
Terrain descriptionCompostela – Zona Vella Escala 1: 4.000 e equidistancia 2,5m Realizado por Maribel Fraga en novembro de 2006 segundo as normas ISSOM 2005
Add to your calendar      


Add new event