World of O: The best starting point for International Orienteering News

Orienteeringmaps from the area


Orienteeringmaps provided by Omaps.worldofo.com.

Kveldsorientering 57: OSI/Geoform onsdagsløp

Competition nameKveldsorientering 57: OSI/Geoform onsdagsløp
Start date20110803
End date20110803
CountryNorway
Race typeKveldsorienteringen
Nearest place or cityLille Åklungen, øst for demningen
Club/organizerIL GeoForm
Expected number of runners100
URL for event homepage[Link]
Get list of related events:
- Within 100 kilometers and +/-14 days
- Within 500 kilometers and +/-14 days
- Within 500 kilometers any time
- All events within +/-14 days
CorrectionsMake corrections for this event
URL for invitation[Link]
Entry fee (Euro)6
Event descriptionOSI/GeoForm onsdagsløp Løypetilbud C/N 2km & A: 3,5 og 5km. Kart IDRETTSHØGSKOLEN VEST 2010 (STORE BOKSTAVER angir godkjent kart). Løpsleder og løypelegger: Jon Tolgensbakk
Terrain descriptionAvvik fra benyttet kart på grunn av senkning av vannstand i Lille Åklungen i forbindelse med reparasjon av demning
URL for results[Link]
Add to your calendar      


Add new event