World of O: The best starting point for International Orienteering News

Orienteeringmaps from the area


Orienteeringmaps provided by Omaps.worldofo.com.

Norwegian Spring

Competition nameNorwegian Spring
Start date20080412
End date20080413
CountryNorway
Race typeInternational
Nearest place or cityHalden
Club/organizerHalden SK/Sarpsborg OL
Region of countryØstfold
Number of competition days2
Expected number of runners2000
WRE event?Yes
URL for event homepage[Link]
Get list of related events:
- Within 100 kilometers and +/-14 days
- Within 500 kilometers and +/-14 days
- Within 500 kilometers any time
- All events within +/-14 days
CorrectionsMake corrections for this event
URL for invitation[Link]
Contact email address
Contact phone number+47 41908366
Latest entry date2007-03-30 (ordinary) / 2007-04-07 (late)
Event descriptionSaturday 2007-04-12: - Vårpretten, Middel Distance - Vårstafetten, Relay Sunday 2007-04-13 - Solrenningen, Long WRE (with Micro)
Terrain descriptionNorwegian: Terrenget består av flere kollepartier oppdelt av en del jorder og veier. Det er varierende vegetasjon med åpen furuskog på toppen av kollene, ellers blandingsskog med varierende løpbarhet. Deler av terrenget bærer preg av intensiv skogsdrift. Middels til sterk kupering, med enkelte svært detaljrike områder.
URL for results[Link]
Add to your calendar      

Map samples


Add new event