World of O: The best starting point for International Orienteering News

Orienteeringmaps from the area


Orienteeringmaps provided by Omaps.worldofo.com.

Fridaluffen

Competition nameFridaluffen
Start date20070930
End date20070930
CountrySweden
Race typeNational
Nearest place or cityVänersborg
Club/organizerVänersborgs SK
Region of countryVästergötland
Number of competition days1
Expected number of runners1000
WRE event?No
URL for event homepage[Link]
Get list of related events:
- Within 100 kilometers and +/-14 days
- Within 500 kilometers and +/-14 days
- Within 500 kilometers any time
- All events within +/-14 days
CorrectionsMake corrections for this event
Terrain descriptionDe långa banorna kommer gå i stigfattig och bitvis detaljrik skogsmark med bra sikt. Uppe på höjderna är det ofta berghällar. Ett fåtal hyggen och några större öppna mossar finns men annars är det mest ljung och annan undervegetation som dämpar farten. De lätta banorna går i svag till måttligt kuperat närområde med motionsspår och mestadels bra sikt.
URL for results[Link]
Add to your calendar      

Map samples

Terrain and scenery images


Add new event